Novinky

Akce

WTW meracia a analytická technika

zabezpečuje dodávky meracej a analytickej techniky pre monitoring a analýzu kvality všetkých druhov vôd. S našou technikou sa môžete stretnúť v najširšej škále možných aplikácií. Napr. meranie pH patrí, popri meraní teploty, vôbec k jednému z najčastejšie meraných parametrov z fyzikálno chemických veličín.

V laboratórnom aj online prevedení sa naše pH metre, oximetre, konduktometre, turbidimetre, chlormetre, analyzátory TOC a fotometre používajú na čistiarňach odpadových vôd, úpravniach vôd laboratóriách, vo vede a výskume, priemysle, medicíne aj potravinárstve. Na laboratórne účely ponúkame titrátory a dávkovacie byrety, teplomery a záznamníky rôznych veličín, termostatické skrine, refraktometre a ďalšie meraciu a analytickú techniku od popredných výrobcov v danej kategórii.

K všetkému sortimentu u nás dostanete aj kompletné príslušenstvo vrátane servisu a zákazníckej podpory.

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: