Analyzátory

Analyzátory – Online meranie

Pre on-line meranie kvality povrchových, pitných a vyčistených vôd sa stále požaduje použitie analyzátorov, aj napriek širokej ponuke in-situ meracích sond. Ich použitie je  veľmi dôležité najmä pre veľmi presnú analýzu vody - napríklad pri sledovaní kvality vyčistených odpadových vôd na ČOV, kde je požadovaná pravidelná kalibrácia a postup analýzy podľa normy DIN. Okrem samotných meracích prístrojov má veľký význam aj príprava vzorky . Príprava vzoriek a merací prístroj by mali tvoriť jeden celok, ktorý zaručí bezporuchové, spoľahlivé a presné meranie. WTW analyzátor TresCon® s fitračnou jednotkou  PurCon® predstavujú kompletný systém pre zabezpečenie čo najlepších výsledkov meraní aj pri tých najnáročnejších podmienkach.

Analyzátory WTW pokrývajú širokú škálu meracích parametrov. Okrem parametrov amoniakálneho dusíka, dusičnanova dusitanov môže modularny systém anlyzátora  TresCon® merať aj orto-fosforečnany a celkový fosfor. Na stanovenie sa využívajú fotometrické a potenciometrické postupy.

TresCon® – systematické kontinuálne meranie

  • Súčasné meranie až troch parametrov

  • Jednoduchý upgrade

  • Spoľahlivé a presné

 

 

 

 

 

 

 

Analyzátor TresCon® sa skladá z nasledujúcich komponentov: centrálnej riadiacej jednotky, nezávislých analyzátorových modulov, zdroja napájania a police pre umiestnenie činidiel a kaibračných štandardov. Jednotlivé moduly majú vlastné mkroprocesorové jednotky a môžu vykonávať analýzy nezávisle na sebe. Centrálna riadiaca jednotka komunikuje s modulmi pomocou rýchlych interných pripojení. Vďaka jedinečnému dizajnu analyzátora TresCon® je možné dosiahnuť v reálnom čase veľmi presné výsledky aj pri náročných podmienkach. Systém môže byť navrhnutý na zakázku tak , aby spĺňali potreby prevádzkovateľa.

Technické parametre jednotlivých analyzátorových mofulov TresCon®  NH4 analyzer module (Ammonia-Nitrogen), OA 110, NO3 analyzer module (Nitrate-Nitrogen), ON 210, NO2 analyzer module (Nitrite-Nitrogen), ON 510PO4 analyzer module (Orthophosphate), OP 210/MB1PO4 analyzer module (Orthophosphate), OP 210/MB2PO4 analyzer module (Orthophosphate), OP 210/MB3 and NO3/SAC analyzer module (Nitrate-Nitrogen and SAC), OS 210 môžete nájsť v sekcii* Dusík a Fosfor

 
Príprava vzorky TresCon® analyzátorové modulypožadujú nepretržitú dodávku vzorky s nízkym obsahom pevných častíc: odporúčaná príprava vzorky s filtračnou jednotkou PurCon® (viď sekciu Príprava vzorky).
Dodávka vzorky Pumpa modulu nasáva vzorku z prepadovej nádobky. Jedna nádobka môže zásobovať až 3 moduly, alebo možu byť pripojene tri prepadové nádobky pre prípadnú paralelnú analýzu troch rôznych vzoriek 
Interfejs 3 nastaviteľné, galvanicky oddelené analógové výstupy 0/4-20 mA,
12 nastaviteľných beznapäťových relé, RS 232, RS 485.
Napájanie 230 VAC ± 10%, 50 Hz / 115 VAC ± 10%, 50 – 60 Hz
Podmienky inštalácie teplota skladovania – 25 ... 60 °C, prevádzková teplota 0 ... 40 °C, klimatická trieda 4, VDI/VDE 3540 Bl. 2

TresCon® Uno – Online analýza – spoľahlivé • kompaktné • ekonomické

  • Kompaktné rozmery
  • Ekonomická
  • Jednoduché používanie

 

 

 

 

 

Nový TresCon® Uno je jednokanálovou verziou  obľúbeného viackanálovéhoanalyzátora TresCon®. Prístroje TresCon® Uno sú určené pre riadenie a monitorovanie odpadových vôd na ČOV. Kompaktné rozmery analyzátora TresCon® Uno za rozumnú cenu ponúkajú užívateľovi dobrý pomer cena-výkon pre meranie makronutrientov.

TresCon® Uno pozostáva zo základnej jednotky, analyzátorového modulu, a police na činidlá. Systém môže byť namontovaný na stenu.

Technické parametre jednotlivých analyzátorových mofulov TresCon®  môžete nájsť v sekcii* Dusík a Fosfor

 

Amoniakálny dusík: 0.05 ... 1000 mg/l NH4-N *klikni OA 110
Dusičnany: 0.10 ... 60 mg/l NO3-N *klikni ON 210
Dusitany: 0.05 ... 1.200 mg/l NO2-N *klikni ON 510
Ortofosforečnany rozsah 1: 0.05 ... 3.00 mg/l PO4-P *klikni OP 210
Ortofosforečnany rozsah 2: 0.10 ... 10.0 mg/l PO4-P *klikni OP 210
Ortofosforečnany rozsah 3: 0.10 ... 25.0 mg/l PO44-P *klikni OP 210
Dusičnany/SAC: 0.10 ... 60 mg/l NO3-N / 0.10 ... 200 m-1 *klikni OS 210

 

 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: