Connexio

 WTW, meracia a analytická technika, s.r.o. je registrovaná ako predkvalifikovaný dodávateľ v systéme Connexio

Certifikát 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: