Kontakt

Kontaktná a korešpondenčná adresa spoločnosti


WTW, meracia a analytická technika s.r.o.

ČSA 25

974 01  Banská Bystrica

Slovenská republika

IČO: 36 035 904,  IČO DPH: SK2020093020

Organizácia je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
Oddiel: Sro, Vložka 5901/S

 


Tel: +421 48 414 13 58 

e-mail: info@wtw.sk


Mapa:

 

Kontaktný formulár

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: