Elektrochemické sondy

Elektrochemické sondy rady TriOxmatic®

 

Rada TriOxmatic® (ECDO): overená a vyskúšaná ...

ECDO je skratka pre elektrochemickú sondu rozpusteného kyslíka. Pred 60 rokmi, bol predstavený Clarkov článok a WTW bola jedným z prvých výrobcov, ktorá túto technológiu pre meranie v povrchových a odpadových vodách.

Elektrochemický princíp

Pri elektrochemickej metóde, O2 difunduje membránou sondy TriOxmatic®. Kyslík sa v porostredí elektrolytu v chemickej reakcii  redukuje a uvoľňujú sa elektróny; potom sa môže merať prúd. Elektrický prúd je priamo úmerný koncentrácii kyslíka. Aby sa dosiahlo presné meranie, je potrebné, aby boli dodržané nasledujúce podmienky:

  • Prietok vzorky

  • Pravidelná výmena elektrolytu

  • Čistenie membrány

Patentovaná tchnológia - 3-elektródový systém

Na rozdiel od konvenčných dvojelektródových membránových kyslíkových sond, sondy rady TriOxmatic® pracujú s potentiostatickým 3-elektródovým systémom . Z hľadiska merania to znamená, že meracie hlava okrem pracovnej elektródy A (zlatej katódy), je vybavená nielen jednou, ale s dvoma striebornými elektródami. Jedna má funkciu protielektrody G, a je pod prúdom, zatiaľ čo druhá je bezprúdová a slúži ako referenčná. Z toho dôvodu má referenčná elektróda oveľa stabilnejší potenciál, čo vedie k výrazne zlepšenej stabilite signálu sondy, a tým k vyššej presnosti merania.
3-elektródová technológia ďalej umožňuje presné sledovanie stavu elektrolytu, čo znamená, že systém zobrazí hlásenie pre prípadnú potrebu jeho výmeny.

Vlastný diagnostický systém

Pre presné meranie sú dôležité všetky časti meracieho systému, preto sú automaticky sledované parametre ako je opotrebovanie elektrolytu  a prasknutá membrána - funkcie SensReg / SensLeck. Ak k takýto udalostiam dôjde vďaka vstavanej diagnostke sa titeto udalosti zobrazia.

Bezúdržbové vďaka špeciálnemu membránu

Membrána alebo membránová hlava hrá rozhodujúcu úlohu vo všetkých technikácj merania rozpusteného kyslíka. To znamená, že ich znečistenie napríklad nánosom kalu alebo bahna, výrazne ovplyvňuje meranie. Na rozdiel od tradične používaných, teflónové membrány používané WTW sú vysoko odolné voči znečisteniu. To vo väčšine prípadov umožňuje prevádzku bez použitia ďalších čistiacich doplnkov.

Vysoká presnosť

WTW sondy majú extrémne nízke hodnoty maximálnej chyby  - 1% meranej hodnoty (t.j. 0,02 mg/ml pri nameranej hodnote 2 mg/ml), bez ohľadu na to, či sa jedná o meranie v hornom alebo v spodnom rozsahu sondy.

Stabilné hodnoty od samého začiatku merania

Všetky elektrochemické WTW sondy poskytujú stabilné a reprodukovateľné hodnoty hneď od začiatku:

  • Bez prerušenia
  • Žiadny dlhodobý drift
  • Žiadny drift nulového bodu vďaka WTW patentovanému TriOxmatic® systému

 

Analógové sondy


TriOxmatic® 700/700 IN

Štandardný model TriOxmatic® 700 je robustná sonda na meranie rozpusteného kyslíka s veľmi odolnou 50 mikrónov hrubou hydrofóbnou membránou. Vyžaduje minimálnu rýchlosť prietoku 0,5 cm/s a má strednú dobu odozvy kratšiu ako 180 sekúnd. Tieto vlastnosti predurčujú túto sondu pre meranie rozpusteného kyslíka v aktivačných nádržiach na komunálnych čistiarniach odpadových vôd; napr. pre riadenie prevzdušňovania. Odozva sondy zabraňuje rušeniu signálu z dôvodu vplyvu väčších vzduchových bublín, tým sa  eliminuje falošné čítanie a zlepšuje sa stabilita merania. To je zvlášť dôležité pre meranie v aktivačných nádržiach.

  Analogové sondy  
  O2 Koncentrácia 0.0 ... 60.0 mg/l
(V závislosti na vybranom prevodníka)
0.1 mg/l
  O2 nasýtenie 0 ... 600%
(V závislosti na vybranom modeli monitora)
1%

 

TriOxmatic® 690

Táto cenovo prístupná sonda na meranie rozputeného kyslíka ponúka rovnakú technickú špecifikáciu a funkcie ako model TriOxmatic® 700, ale nemá monitorovaciu funkciu sondy. Sonda je predovšetkým určený pre tradičné merania rozpusteného kyslíka, kde nie je nutná priebežná kontrola membrány; napr. všeobecné využitie v analýze kvality vody.

  Analogové sondy  
  O2 Koncentrácia 0.0 ... 60.0 mg/l
(V závislosti na vybranom prevodníka)
0.1 mg/l
  O2 nasýtenie 0 ... 600%
(V závislosti na vybranom modeli monitora)
1%

 

TriOxmatic® 701

Model TriOxmatic® 701 je vybavený špeciálnou 25 mikrónov hrubou membránou,  lepším rozlíšením a rýchlejšou dobou odozvy. Tento snímač je ideálny pre aplikácie s nízkou koncentráciou rozpusteného kyslíkai; napr. meranie zvyškového kyslíka v denitrifikáčnej zóne ČOV.

  Analogové sondy  
  O2 Koncentrácia 0.0 ... 20.0 mg/l
0.0 ... 60.0 mg/l
(V závislosti na vybranom prevodníka)

0.01 mg/l
0.1 mg/l
  O2 nasýtenie 0.0 ... 200.0%
0 ... 600%
(V závislosti na vybranom modeli monitora)

0.1%
1%

 

Digitálne IQ sondy


TriOxmatic® 700 IQ

Univerzálne kyslíková sonda pre meranie a reguláciu vznosu kyslíka v nitrifikácii na ČOV. Membrána, prietok a odozvový čas sú rovnaké ako pre TriOxmatic® 700, avšak ako digitálny snímač si ukladá kalibračné údaje, ktoré sa prevezmú okamžite po pripojení do systému k IQ SENSOR NET.

  Digitíálne sondy  
  O2 Koncentrácia 0.0 ... 60.0 mg/l
0.1 mg/l
  O2 nasýtenie 0 ... 600%
1%

 

TriOxmatic® 701 IQ

O2 sonda so zvýšeným rozlíšením a zlepšenou doby odozvy. Technických špecifikácií je ekvivalentná ako pri TriOxmatic® 701, avšak ako digitálny snímač si ukladá kalibračné údaje, ktoré sa prevezmú okamžite po pripojení do systému k IQ SENSOR NET.

  Digitíálne sondy  
  O2 Koncentrácia 0.0 ... 20.0 mg/l
0.0 ... 60.0 mg/l

0.01 mg/l
0.1 mg/l
  O2 nasýtenie 0.0 ... 200.0%
0 ... 600%

0.1%
1%

 

TriOxmatic® 702 IQ

Má podobné technické parametre ako TriOxmatic® 701, IQ Model 702 je špeciálne navrhnutý pre meranie stopových koncentrácií kyslíka v hodnotách ppb. Sonda je vhodná pre meranie v ultra čistej vody; napr. pre monitoring napákacej kotlovej vody alebo na úpravniach pitnej vody. Použitá digitálna technológia umožňuje integrovať ukladanie kalibračných hodnôt a jednoduché pripojenie k IQ SENSOR NET.

  Digitíálne sondy  
  O2 Koncentrácia 0 ... 2000 µg/l
0.00 ... 10.00 mg/l
0.001 mg/l
0.01 mg/l
  O2 nasýtenie 0...110%
0.1%

 

 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: