Fosfor

WTW ponúka meracie prístroje pre orthofosfáty (metóda - vanadátová žltá).

Zlúčeniny fosforu - najmä orto-fosfát PO43- - sú považované za limitujúce živiny vo väčšine stojatých a tečúcich vodách. Zvýšenie ich koncentrácie, spôsobené napríklad vyšším zaťažením odpadovými vodami, vedie priamo k zvýšeniu eutrofizáciu vody so známymi účinkami, ako je zvýšený rast rias, vyčerpanie kyslíka až anoxie vo väčších hĺbkach, atď

 

 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: