Laboratórne prístroje

Precízne meranie pH pre všetky laboratóriá

  Digitalny Analógový Analógový
  inoLab® Multi 9310 IDS inoLab® pH 7110 inoLab® pH 7310
pH/ORP Všetky SenTix®9xx SenTix® elektródy s DIN alebo BNC konekt. SenTix® elektródy s DIN alebo BNCkonekt.
Rozpustený kyslík FDO® 925
Vodivosť TetraCon 925, LR925/01
Rutinné meranie
Rutinné meranie s dokumentáciou
AQS/GLP
Vysoká presnosť
Riadenie
LIMS pripojenie
Quality Assurance
Školenie
Servis
PC interfejs

 

Súpravy pre laboratórne prístroje

Všetky laborátorne pH metre sú dodávané v súpravách pre vybrané aplikácie spolu s prostriedkami pre údržbu a kalibráciu

 

Meranie pH s istotou  ...

… s inovatívnym WTW labóratornym multimetrom inoLab® Multi 9310 IDS - pripravený na bezdrôtové meranie!

 • Istota meranie bez kompromisov
 • Digitálne rozoznanie senzora
 • Inteligentné hodnotenie senzoru
 • Bezdrôtová komunikácia z IDS sondami

 

     

Nový inoLab® Multi 9310 IDS sa výborne hodí pre meranie pH v laboratóriu. IDS technológia umožňuje najjednoduchšou cestou optimálne meranie a efektívny dokumentáciu.

Merajte s istotou

 • Digitálny prenos signálu eliminuje rušenie, kalibračné dáta uložené v sonde sú správne a spolu s uloženými nameranými hodnotami sa ľahko prenášajú do PC
 • Inteligentné hodnotenie senzora (QSC) informuje o skutočnom stave elektródy a zvyšuje tak prevádzkovú istotu.
 • CMC funkcie vizualizuje optimálny rozsah merania a podporuje správnosť merania.
 Merací kanál  1 (univerzálny)
  Displej  LCD grafický, podsvietený
  CMC/QSC  Áno / Áno
  Pamäť  Manuálne: 500 dátových viet/Automatický: 5000 dátových viet
  Logger  Manuálne / časovo riadené
  Interfejs  Mini USB
  Printer (voliteľne)  Termo tlačiareň, šírka 58 mm
  Napájanie  Univerzálny napájač 100 až 240 V, 50/60 Hz, 4 x 1,5 V AA or 4 x 1.2 V  NiMH akku

späť

 

Spoľahlivá dokumntácia pH ...

… s inovatívnym WTW labóratornym pH metrom inoLab® pH 7310

 • USB rozhranie pre rýchly prenos dát
 • Výstup dát v * .csv formáte alebo na voliteľne vstavanú tlačiareň
 • CMC funkcie pre kontrolu rozsahu merania

Nový inoLab® pH 7310 je ten správny prístroj pre precízne merania a automatickú dokumentáciu podľa GLP / AQA v laboratóriách kvality všetkých odvetví. Na želanie tiež so vstavanou tlačiarňou. 

pH -2.0 … 20.0 ±0.1 pH
-2.00 … 20.00 ±0.01 pH
-2.000 … 19.999 ±0.005 pH
mV ±(1200.0 ±0.3) mV
Teplota -5.0 … +105.0 °C ±0.1 °C

späť

 

Precízne meranie pH ...

… s analógovým WTW labóratornym pH metrom inoLab® pH 7110

inoLab® pH 7110
 • aktívna AutoRead funkcia
 • jednoduchá kalibrácia s nastaviteľným kalibračným časovačom
 • intuitívne ovládanie s prehľadne usporiadanou klávesnicou
 
Nový inoLab® pH 7110 je ideálnym prístrojom pre rutinné meranie v laboratóriu, kde nie je prioritou automatická dokumentácia dát a výsledkov. S hladkým a dobre čistiteľným povrchom.

Spoľahlivé meranie

 • Reprodukovateľné meranie vďaka aktívnej automatickej  AutoRead funkcii s rozoznaním rovnovážneho stavu a hodnôt.
 • Bezpečné ovládanie: automatizované funkcie redukujú počet tlačidiel na klávesnici.
 • Nastaviteľný kalibračný časovač pripomenie nasledujúcu kalibráciu a tak výrazne zvyšujeme presnosť merania
 •  
pH -2.0 … 20.0 ±0.1 pH
-2.00 … 20.00 ±0.01 pH
-2.000 … 19.999 ±0.005 pH
mV ±(1200.0 ±0.3) mV
Teplota -5.0 … +105.0 °C ±0.1 °C

späť

 

 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: