Laboratórne prístroje

Spoľahlivá dokumentácia ISE meranie ...
... s laboratórnym iónometrom od WTW - inoLab® pH / ION 7320

  • 2-kanálový prístroj pre súčasné meranie pH, ISE alebo ORP
  • Prenos dát cez USB rozhranie pre rýchly prenos dát vo formáte CSV alebo cez voliteľnú integrovanú tlačiareň
  • Funkcia CMC pre monitorovanie rozsahu merania pre pH meranie

 

 Model  inoLab® pH/ION 7320
 Rozsah/Rozlíšenie
 pH  -2.000 ... +19.999
 mV  -1200.0 ... +1200.0 mV 
 -2500 ... +2500 mV
 Teplota -5 ... +105 °C (23.0 … 221 °F) / 0.1 °C 
 Koncentrácia [mg/l, mg/kg,  ppm, %] [µmol/l]
 [mmol/l]
 0.000 ... 9.999
 10.00 … 99.99
 100.0 … 999.9
 1000 … 999999
 
 0.000 ... 9.999
 10.00 … 99.99
 100.0 … 999.9
 1000 … 9999
 
 1000 ... 999999
 Presnosť (±1 digit)
 pH  ±0.005 pH;  ±0.01 pH
 mV  ±0.3 mV, ±1 mV
 Teplota  ±0.1 K
 Kalibrácia  MultiCal® automatická kalibrácia:
 AutoCal  2/3/4/5 bodová
 AutoCal-Tec  2/3/4/5 bodová
 ConCal®  1 až 5 bodová
 ISECal

 
 2 až 7 bodová
 Špeciálne funkcie:
 štandardný prídavok (single)
 Known subtraction
 Sample addition
 Sample subtraction
 Blank value addition

 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: