Laboratórne prístroje

Turb® 550/Turb® 550 IR, profesionálny turbidimeter do 1 000 NTU

Turb 550
 • merací rozsah 0.01 ... 1 000 NTU s funkciou AutorRange
 • automatická 1-3 bodová kalibrácia
 • možné prietočné meranie 

Laboratórny Turbidimeter pre nefelometrické meranie s automatickou 1-3 bodovou kalibráciou a sledovaním intervalu kalibrácie. Automatická voľba meracieho rozsahu v celej oblasti 0.01 ... 1 000 NTU. Pri komparatívnom meraní možno na 2 riadkovom displeji zobraziť aktuálnu a predchádzajúcu meranú hodnotu.

Obsahom dodávky je prístroj s integrovaným skráteným návodom, 3 kyvety, 3 štandardy: 0.02 - 10.0 - 1 000 NTU, AMCO Clear® s overením pre pitné vody, ako primárny štandard podľa US EPA a podľa EN ISO 7027.
Beztlakový adaptér sa používa pre kontinuálne meranie.

    Turb® 550 Turb® 550 IR
Merací rozsah NTU
FNU
EBC
Nefelos
FAU
0 ... 10000 ... 1000
0 ... 1000


Rozlíšenie   0.01 NTU od 0.00 ... 9.99
0.1 NTU od 10.0 ... 99.9
1 NTU od 100 ... 1000
0.01 NTU od 0.00 ... 9.99
0.1 NTU od 10.0 ... 99.9
1 NTU od 100 ... 1000

Turb® 555/Turb® 555 IR, profesionálny prístroj najvyššej kategórie s rozsahom až do 10 000 NTU

Turb 555
 • merací rozsah 0.0001 to 10 000 NTU s funkciou AutoRange 
 • automatická 1 - 5 bodová kalibrácia
 • zobrazenie hodnôt v
  – NTU
  – EBC
  – FNU, FAU (Turb® 555 IR)
  – Nefelos (Turb® 550)
 • možné prietočné meranie
 

Laboratórny Turbidimeter najvyššej kategórie so širokým meracím rozsahom od 0,0001 do 10 000 NTU (automatické prepnutie meracieho rozsahu) pre všetky merania zákalu od monitoringu zákalu ultračistej a pitnej vody, cez kontrolu kvality pri výrobe soft nápojov, až po meranie zákalu odpadových vôd. Merací systém so 4 detektormi umožňuje nielen nefelometrické (90 °), transmitančné, ale aj pomerové meranie, pri ktorých je potlačený vplyv rozptýleného svetla a farby vzorky. AQA funkcie, ako napr.sledovanie kalibračného intervalu, ochrana heslom pri kalibrácii a prístupe k nastaveniu, spĺňajú požiadavky na zabezpečenie kvality merania a tieto údaje sú aj zaznamenané v dokumentácii meraní.


Kontinuálne tlakové merania prietokovou kyvetou až do tlaku 4 bar s FLOW-THRU-TURB . Dodávka vrátane 4 AMCO Clear® štandardov pre kalibrácie až do 4000 NTU. Pre aplikácie až do 10 000 NTU sú k dispozícii príslušné štandardy. Dávame prednosť AMCO Clear® štandardom pred Formazin, pre ich presnosť, dlhodobú stabilitu a netoxickosť.

    Turb® 555 Turb® 555 IR
Merací     rozsah NTU
FNU
EBC
nefelos
FAU
0 ... 10000

0 ... 2450
0 ... 67000
0 ... 10000
0 ... 10000
0 ... 2450

0 ... 10000
Rozlíšenie   0.0001 NTU od 0.0001 ... 9.9999 NTU
0.001 NTU od 
10.000 ... 99.999 NTU
0.01 NTU od 
100.00 ... 999.99 NTU
0.1 NTU od
1000.0 ... 9999.9 NTU
0.0001 NTU od 0.0001 ... 9.9999 NTU
0.001 NTU od 
10.000 ... 99.999 NTU
0.01 NTU od 
100.00 ... 999.99 NTU
0.1 NTU od
1000.0 ... 9999.9 NTU

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: