Meranie kalu

Meranie haldiny kalu s IQ SENSOR NET


  • Komunálne a priemyselné odpadové vody

  • Úprava vody

  • Priemyselné procesné médiá

Hladina kalu je hranicou medzi usadeným kalom a čistou vodou. Často sa používa aj názov rozhranie voda-kal. Je možné definovať ju ako vzdialenosť od rozhrania k hladine (hĺbka hladiny kalu), alebo ako vzdialenosť od dna nádrže ku rozhrania (výška hladiny kalu).

Meranie hladiny kalu zohráva dôležitú úlohu najmä pri čistení odpadových vôd, pri úprave vody a tiež v procesných analýzach. Presné poznatky o hladine kalu je obzvlášť dôležité v procesných fázach na oddelenie fáz. Sonda môže byť použitá v čistých a zakalených, ako aj vysoko znečistených médiách s vysokým obsahom tuhých látok.

 

Jeden z najnovších produktov, digitálna sonda IFL 700 IQ, pre meranie rozhrania voda- kal, kombinuje v sebe najmodernejšiu technológiu s jedinečnými výhodami pre užívateľa.

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: