On-site analyzátor

Analyzátor ortofosforečnanov Alyza IQ do vonkajšieho prostredia

 

Alyza IQ

Analyzátor fosforečnanov pre IQ SENSOR NET:

Revolučné riešenie pre riadenie zrážania fosforečnanov a monitoring na odtoku ČOV

  • Nízka spotreba činidiel a odpadu a z toho vyplývajúce nízke náklady
  • Jednoduchá údržba:10 min raz za 3 mesiace
  • Automatická kalibrácia
  • On-site inštalácia
  • Priame spojenie s IQ SENSOR NET
  • Kompaktný dizajn

Analyzátor Alyza IQ je ďalšou "sondou" pre merací systém IQ SENSOR NET (System 2020 XT, DIQ 28X). Môže byť integrovaný rovnako, ako akákoľvek sonda tohto systému  do nových alebo už existujúcich systémov.

Analyzátor umožňuje  kontinuálne stanovenie orthofosforčnanov priamo v procese. To je optimálne riešenie pre riadenie chemického zrážania fosforu na čistiarňach odpadových vôd.

 

Technické parametre

  Rozsah merania Rozsah A: 0.02 ... 15.00 mg/l PO4-P
Rozsah B: 0,2...50 mg/l PO4-P
  Presnosť Rozsah A: +/- 2%, +/- 0.02 mg/l
Rozsah B: +/- 2% +/- 0,2 mg/l
  Čas odozvy t90 < 5 min.
  Spotreba reagencií

Činidlo:           3 mesiace pri 5 min intervale merania
                       6 mesiacov pri 10 min intervale merania
Čistiac roztok:6 mesiacov pri každodennom čistení
Štandard::      6 mesiacov pri každodennom čistení

  Kalibrácia Manuálna alebo automatická (voliteľne)

 

ďalšie informácie nájdete v letáku

 

Špecifické príslušenstvo

Filtrácia Alyza IQ

  • Kompaktný dizajn (voliteľne - membránová pumpa integrovaná v skrini analyzátora AlyzaIQ)
  • Jednoduché a rýchle čistenie
  • Vysoká prevádzková bezpečnosť


Filtračný modul je namontovaný na koľajnici tak, aby sa ľahko vyťahoval z nádrže pre prípadnú údržbu.

 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: