pH/ORP

WTW pH meracia technika zahŕňa sondy, armatúry a prevodníky pre:

  • Zariadenia pre čistiarne odpadových vôd
  • Zariadenia pre úpravne pitných vôd
  • Neutralizačné stanice
  • Monitoring povrchových a podzemných vôd
  • Potravinársky priemysel
  • Chemická výroba
  • Priemyselné procesy

Meranie • Monitoring • Riadenie

pH je jedným z najdôležitejších parametrov pri analýze vody, čistení odpadových vôd a v mnohých priemyselných odvetviach. Pri biologickom čistení odpadových vôd môže mať zmena pH aktivačnej zmesi zásadný vplyv na aktivitu mikroorganizmov; preto je kontinuáln kontrola pH veľmi dôležitá. Presné a spoľahlivé systémy na monitorovanie a kontrolu pH sú nevyhnutné aj na úpravniach pitných vôd a v rôznych technológiách priemyselných procesov.

Počas posledných 50 rokov, WTW vyvinulo a výrobilo  množstvo presných systémov pre meranie pH. Dlhoročné skúsenosti a technické znalosti WTW v tejto oblasti, sú dôvodom, že naše pH on-line prístroje  patria pre svoju vynikajúci výkon, spoľahlivosť a kvalitu k svetovej špičke.

pH meracia technika od WTW

WTW ponúka kompletnú radu pH/ORP prístrojov, ktorá zahŕňa sondy, prevodníky a systémové komponenty pre širokú škálu aplikácií.

Okrem overených sond  SensoLyt®, ktoré sa používajú v čistiarňach odpadových vôd, výrobný program ponúka aj odolné zostavy pre merania v potrubí, použiteľné v rôznych priemyselných procesoch.

Nové prevodníky rady 298 majú vstavaný riadiaci algoritmus PI/PF. K dispozícii sú špeciálne meracie prevodníky, sondy a príslušenstvo  pre použitie vo výbušnom prostredí. 

Systém IQ SENSOR NET a IQ sondy otvárajú úplne novú oblasť technológií vďaka svojej flexibilite a mnohým funkciam ako je napríklad "možnosť kalibrácie sond vopred v laboratóriu".

 


 

 

 

 

 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: