Prenosné prístroje

Jednoduché meranie vodivosti s prenosnými WTW prístrojmi

  Digital Digital Digital Analog Analog Analog

 
MultiLine®
Multi 3510 IDS
MultiLine®
Multi 3620 IDS
MultiLine®
Multi 3630 IDS
ProfiLine 
Cond 3110
ProfiLine 
Cond 3310
ProfiLine 
pH/Cond 3320
pH/ORP SenTix 9xx, SensoLyt 9xx SenTix 9xx, SensoLyt 9xx SenTix 9xx, SensoLyt 9xx

SenTix® DIN konektor 

Rozpustený kyslík FDO 925-x FDO 925-x FDO 925-x      
Vodivosť TetraCon 925,
LR 925
TetraCon 925,
LR 925
TetraCon 925,
LR 925
TetraCon 325,
KLE 325
WTW vodivostné sondy WTW vodivostné sondy
Rutinné meranie  
Rutinné merania s dokumentáciou  
AQS/GLP  
Vysoká presnosť  
Kontrolné merania  
LIMS pripojenie  
Zabezpečenie kvality  
Školenie  
Servis  
Laboratorne meranie  
Prenosné meranie  
Hĺbkové merania  
Meranie podľa pharmacopoeia (conductivity/D.O.) —/●  
PC interfejs  
     

 

Súpravy pre terénne meranie 

 

Prístroje pre terénne meranie sú dodávané v súpravách s kufríkom, vrátane meracích sond a príslušenstva pre okamžité použitie.

 

 

 

 

 

 

 

MultiLine® Mutli 3510 IDS - PRIPRAVENÝ NA BEZDRÔTOVÚ KOMUNIKÁCIU!!!

 

 • Spoľahlivé meranie bez  kompromisov
 • Rozoznávanie digitálnych sond
 • Pokrýva celý merací rozsah vodivosti

 

 

 

 

 

 

 

Multiparametrový prístroj Multi 3510 IDS s jedným univerzálnym meracím kanálom sa dokonale hodí pre prenosné meranie vodivosti aj v ťažkých podmienkach v teréne alebo výrobnej prevádzke. Technológia IDS umožňuje dokonalé meranie vodivosti, salinity, TDS, špecifického odporu a tiež efektívnu dokumentáciu pre všetky merania. Okrem toho Multi 3510 umožňuje pripojenie ďalších sond pre iné parametre.

 

Merací kanál  1 (univerzálny)
  Pamäť  Manuálne: 500 dátových viet/Automatický: 10 000 dátových viet
  Logger  Manuálne / časovo riadené
  Interfejs  USB-A a mini USB-B
  Napájanie  Univerzálny napájač 100 až 240 V, 50/60 Hz, 4x1,5 V AA
 alebo 4
x1.2 V  NiMH akku

   späť 

 

Prenosný konduktometer ProfiLine Cond 3310

 

 • Možno pripojiť špeciálne sondy
 • Meria aj špecifický odpor a TDS
 • Meranie podľa požiadaviek pharmacopeia

 

 

 

 

 

 

 

 

Univerzálny merač vodivosti sa ľahko používa v širokej škále typov vzoriek. Pripájaju sa k nemu dvoj a/alebo štvorelektródové vodivostné sondy a s možnosťou naviac zvoliť lineárnu teplotnú komenzáciu, alebo merať bez teplotnej kompenzácie.Merané hodnoty je možné ukladať do pamäte a nasledne prenášať: Cond 3310  môže ukladať merané hodnoty aj vo zvolenom časovom intervale a následne pomocou mini USB preniesť do PC. COND 3310 je vhodný pre veľké množstvo dát, ako sú napríklad čerpacie skúšky, ktoré výžadujú namerané hodnoty ukladať s dátumom, čsom a identifikačným číslom.

 

  Vodivosť

 0 μS/cm … 1000 mS/cm ±0.5 % z hodnoty
  0,000 ...1 999 µS/cm (pre K=0,01 cm-1)
  0,00 ... 19,99 
µS/cm (pre K=0,1 cm-1)

  Salinita  0.0 … 70.0 (podľa IOT)
  TDS   1… 1999 mg/l, 0 až 199.9 g/l
  Resistivita   0.00 … 999  MOhm cm
  Teplota  -5.0 … 105.0 °C ±0.1 °C

späť

Prenosný konduktometer ProfiLine Cond 3110

 

 • Pre pripojenie vodivostných sond KLE 325
  alebo TetraCon® 325
 • Automatická teplotná kompenzácia
 • Aj meranie salinity

 

 

 

 

 

 

 

Veľmi jednoduché meranie vodivosti: Cond 3110 je robustný a vodotesný prístroj pre prenosné meranie vodivosti. Jednoducho sa používa, má prednastavenú teplotnú kompenzáciiu. Plne vyhovuje normám európskej únie v súlade s EN 27888 pre merania v odpadových vodách a prírodných vodách.

 

  Vodivosť  0 μS/cm … 1000 mS/cm ±0.5 % z hodnoty
  Salinita  0.0 … 70.0 (podľa IOT)
  Teplota  -5.0 … 105.0 °C  ±0.1 °C

späť

 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: