Prenosné prístroje analógové

ProfiLine Multi 3320 - moderné prenosné  meranie viacerých parametrov súčasne

  • veľa meracích funkcií
  • pH, ORP, ISE, koduktivita, rozpustený kyslík a teplota
  • Pre všetky konvenčné jednoparametrové sondy

 

Multi 3320 je perfektný merač určený pre meranie pH, ORP, vodivosti a rozpusteného kyslíka (elektrochemicky) v enviromentálnych aplikáciách pri meraní kvality podzemných a povrchových vôd, v rybárstve, na ČOV a ďalších. Dva vstupy pre simultánne meranie pH a vodivosti, alebo pH a rozpusteného kyslíka. Podsvietený LCD displej pre súčasné zobrazenie 2 meraných veličín. Pre všetky "klasické" WTW pH elektródy, kombinované ISE elektródy, vodivostné sondy a elektrochemické sondy na rozpustený kyslík.

PROFILINE pH/Cond 3320

s dvomi vstupmi pre pH, ORP, ISE a vodivostné merania je všestranným prístrojom pre takmer všetky aplikácie v procesnej chémii, v Life Science, potravinárstve a oblasti nápojov, až po farmáciu (meranie pH a konduktivity podľa Pharmacopeia standards). Má dva vstupy pre súčasné meranie pH alebo ISE alebo ORP a vodivosti. Podsvietený LCD displej pre súčasné zobrazenie 2 meraných veličín. Určený pre všetky  WTW pH/ORP elektródy, kombinované ISE elektródy, vodivostné cely. Prístroj pH/Cond 3320 a takisto Multi 3320 majú robustné, vodotesné puzdro (IP 67) a tiež vnútornú pamäť pre ukladanie dát, s nastaviteľným intervalom vzorkovania od 1 s až po 60 minút. Všetky záznamy sú v súlade s GLP požiadavkami, so záznamom dátumu, času a ident.č. Moderný, vodotesný USB interfejs slúži k jednoduchému a rýchlemu prenosu dát.

  • Dva vstupy pre simultánne meranie pH alebo ORP alebo ISE a vodivosti
  • Podsvietený LCD displej pre zobrazenie dvoch meraní súčasne
  • Pre všetky "klasické" WTW pH/ORP, kombinované ISE, vodivostné sondy

pH / Cond 3320, rovnako ako Multi 3320 majú robustný a vodotesný kryt (IP 67), majú pamäť so možnosťou manuálneho alebo časovo riadeného ukladania dát (1 s a 60 minút). Namerané hodnoty sa ukladajú v súlade s GLP (čas, dátum a voliteľné ID číslo). Moderný vodotesný USB konektor podporuje rýchly a jednoduchý prenos dát.

Technické parametre pH/Cond 3320, Multi 3320

  pH meranie   pH/Cond 3320, Multi 3320
  pH   -2.000 ... +19,999 pH
  mV   -2500 ... +2500
  ISE (mg/l, µmol/l, mg/kg, ppm, %)   0.000 … 999999
  Meranie rozpusteného kyslíka   Multi 3320
 O2 koncentrácia   0.00 ... 20.00 mg/l 
  0.0 ... 90,0 mg/l*
  O2 nasýtenie   0.00 ... 200.0 % 
  0.0 ... 600%*
  Meranie vodivosti   pH/Cond 3320, Multi 3320
  vodivosť   0.000 µS/cm ... 1000 mS/cm
  salinita   0.0 ... 70.0
  TDS   0 mg … 199.9 g/l

*v závislosti od typu kyslíkovej sondy

Hlavné znaky pH/Cond 3320, Multi 3320

  Kalibračná pamäť   až na 10 záznamov
  Auto Read   automaticky / manuálne
  °C / °F   áno
  Displej   podsvietený grafický LCD
  Pamäť   manuálne 200 / automaticky 5000
  Ukladanie do pamäti   ručne / časovo kontrolované
  Vodotesnosť   IP 67
  Interfejs   Mini USB -B
  Napájanie   4 x 1.5 V AA alebo 4 x 1.2 V NiMH-Akku
  Nepretržitá prevádzka   Až 800 h bez/ 100 h s podsvietením

 

 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: