Príslušenstvo BSK

… pre dodatočné vybavenie systémov BSK a Respirometre

  • Jednotlivé hlavice OxiTop® / OxiTop®-C
  • Sada 2 OxiTop® hlavíc
    (1 x žltá, 1 x zelená)
  • Kompletná sada pre ďalších 6 meracích miest, ktorá obsahuje 6 hlavíc a 6 fliaš, zátkové vložky, miešacie tyčinky a induktívne miešace plato

Pre potrebu ďalších požiadaviek na počet meraní ako aj rozšírenie v prípade použitia pre iné aplikácie, existujú komponenty systému OxiTop® a OxiTop®-C tiež ako samostatné položky, alebo v rôznych ucelených súpravách


Miešadlá pre BSK meranie

 

Miešacej plata IS 6 a IS 12 
boli špeciálne vyvinuté pre meranie BSK systémom OxiTop®. S programovo riadenými otáčkami sa nemôže stať, aby magnetická miešacia tyčinka zostala visieť, alebo sa len kývala. Počet otáčok je zvolený tak, že prebieha optimálna výmena plynov v meracej fľaši. Miešacej plata sú bezúdržbové a bez opotrebiteľných dielov, pretože neobsahujú žiadne pohyblivé časti.

Model IS 6-Var
bol vyvinutý pre osadenie veľkými meracími nádobam 6 meracích miest. Vonkajšie rozmery zodpovedajú platu
IS 12

 

Model IS 6 IS 12 IS 6-Var 
Počet miest 6 12 6
Otáčky Programovo riadené 180 ... 450 min-1
Okolitá teplotae Skladovanie: -25 °C ... +65 °C 
Prevádzka:    +5 °C ... +40 °C
Rozmery (V x Š x H) 67 x 265 x 181 mm
Napájanie Univerzálny napájač 100-240V/50/60Hz

späť


Skladovací stojan

Pre bezpečné odkladanie OxiTop® a OxiTop®-C meracích
hlavíc, stojan pre 6 meracích hlavíc.

Označovacie krúžky

Na označenie a identifikáciu BSK fliaš s nasadenou vzorkou pre OxiTop® meracie systémy.


Odmerné banky vylievacie

 

 ...v rôznych štandardných veľkostiach
Okrem odmerných baniek s objemom 164 ml a 432 ml,  ktoré sú súčasťou dodávky,   sú k dispozícii aj ďalšie s objemami: 22,7 ml; 43,5 ml; 97 ml; 250 ml a 365 ml.

 


Skúšobné prostriedky pre OxiTop ® systémy na kontrolu kvality

Pre overenie meracej funkcie a potvrdenie tesnosti systému sú k dispozícii dva druhy skúšobných prostriedkov. Ak aktivujete funkciu AQA v riadiacej jednotke, budú tieto skúšky urobiť vo vami nastavenom časovom intervale.

OxiTop ® PM

Kalibračnými tabletami sa simuluje kompletné stanovenie BSK. Pritom sa preskúšajú meracie funkcie nielen kvantitatívne (cca 308 mg / l, podľa šarže), ale zároveň tiež tesnosť systému po celú dobu inkubácie vzorky.

OxiTop ® PT

S týmto kontrolným prípravkom sa vykonáva "rýchla" kontrola tesnosti a podtlaková skúška OxiTop® / OxiTop®-C hlavíc. Pre OxiTop® je priložená korekčná tabuľka podľa tlaku vzduchu v mieste kontroly. Pri OxiTop®-C sa aktuálny tlak zohľadňuje automaticky.

späť


 

 

 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: