PSD - meranie dsitribúcie častíc

Ponorné a prenosné prístroje na meranie veľkosti a koncentrácie častíc a ich vlastností

Naše prístroje na: 1. Grand Canyon USA, 2. priehrada Three Gorges, Čína; 3. Benátska lagúna; 4. Dunaj Bratislava; 5. monitoring Fukushima v Japonsku; a 6. Dunaj v Maďarsku.

 

V roku 1995 spoločnosť Sequoia Scientific, Inc. predstavila  na svete prvé komerčné in-situ prístroje na meranie častíc založené na laserovej difrakcii. Prístrojové systémy LISST sú autonómne, kompaktné, programovateľné, napájané z batérie a s kalibráciu platnou po celú dobu životnosti. Značka LISST je skratkou z angličtiny Laser In-situ Scattering and Transmissometry.  Nedávno boli pod značkou LISST uvedené  do používania prístroje používajúce holografiu a meranie spätného rozptylu akustického signálu. Tieto prístroje sa používajú na meranie častíc a na meranie optických vlastností vody. 

Pre prírodné morské a vodné prostredie

LISST-200X:  Meranie distribúcie veľkosti častíc (PSD), koncentrácie.

LISST-ST:      Meranie rýchlosti usadzovania častíc v 8 veľkostných triedach.

LISST-ABS:    Prístroj pre meranie koncentrácie častíc na princípe merania spätného rozptylu vysokofrekvenčného akustického signálu

LISST-Portable|XR: Jediný prenosný prístroj na meranie distribúcie veľkosti častíc a koncentrácie

LISST-HOLO:  Ponorná holografická kamera. Zaznamenáva hologramy pre následnú rekonštrukciu snímok častíc a na výpočet PSD a koncentrácie.

Zanášanie nádrží a transport plavenín a sedimentov

Okrem všetkých vyššie uvedených prístrojov sú pre rieky špecifické nasledovné:

LISST-SL2              Profilové merania v riekach: PSD, Koncentrácia, Hĺbka, Teplota, a rýchlosť.

LISST-StreamSide    Prístroj inštalovaný na brehu pre meranie PSD a koncentrácie. Vzorka je prívádzaná ponorného čerpadla.

Ochrana turbín vo vodných elektrárňach proti abrazii sedimentami

LISST-Hydro        Používa sa na meranie PSD a koncentrácie sedimentu, keď je koncentrácia nižšia ako 1000 ppm. Pri vzniku nebezpečných podmienok posiela výstrahy a upozornenia

LISST-Infinite       Verzia LISST-Hydro so systémom automatického nariedenia vzorky pre meranie vyššich koncentrácii. Pri vzniku nebezpečných podmienok posiela výstrahy a upozornenia

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: