Rozpustený kyslík

 

  • Pitná voda / odpadová voda

  • Monitoring vody v životnom prostredí

  • Chov rýb / monitoring rybníkov

 

Merania • Monitorovanie • Riadenie

Spoľahlivé a nepretržité meranie rozpusteného kyslíka sa stali životne dôležitým v mnohých oblastiach pre úpravu, čistenie a monitoring  rôznych typov vôd. Dostupnosť presných a aktuálnych hodnôt nameraných koncentrácií, je bezpodmienečne nutné pre sledovanie procesu a dynamické riadenie procesov s cieľom zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia.

Už viac ako 50 rokov je WTW lídrom vo vývoji a výrobe sond a zariadení pre meranie rozpusteného kyslíka. Inovatívne technológie, kreatívny a neustály vývoj produktov a rozsiahle odborné znalosti s rôznych aplikácie viedli k výrobe  prístrojov a meracích systémov s vynikajúcim výkonom, spoľahlivosť a dizajnom pre veľmi presné on-line meranie. Optický sonda FDO® 700 IQ kombinuje  v sebe výhody najmodernejších technológií s jednoduchým používaním a inštaláciou pre široký rozsah aplikácií.

WTW systémy pre meranie rozpusteného kyslíka

Po celé desaťročia  je WTW jedným z popredných výrobcov on-line systémov pre meranie rozpusteného kyslíka, ktoré spĺňajú najvyššie nároky v rôznych priemyselných aplikáciách.

Sondy a prevodníky WTW sú technicky vzájomne zosúladené a dohromady tvoria integrovaný, vysoko výkonný systém merania, ktorý má  vysokú úroveň presnosti, spoľahlivosti a prevádzkyschopnosti.

WTW produktová rada v sebe zahŕňa rôzne kyslíkové sondy a prevodníky, ako aj revolučný systém IQ SENSOR NET, tak aby bolo možné zvoliť optimálnu konfiguráciu systému podľa riešenej úlohy.

 

 
 
 
 
 
 
 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: