Aplikácie

1. Meranie pH v bachore kravy pomocou WTW datalogera WQL-pH 

2. Meranie turbidity, základy a príklady aplikácií (anglicky) 

3. Hĺbkové meranie v v povrchových vodách s multiparametrickou sondou MPP,

 

  1. Monitoring VUVH 

 

 

 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: