COVID-19

 

Vážení zákazníci,
vzhľadom na aktuálnu situáciu a v súlade s nariadeniami krízového štábu SR sme boli nútení zaviesť opatrenia, zamerané na zníženie možnosti šírenia nákazy COVID-19.
Ďakujeme za pochopenie a súčinnosť všetkým našim zákazníkom.

 

 

 

 

Servis bude zabezpečený nasledovne:

LABO:
Opravy, preventívno-technické prehliadky a kalibrácie laboratórnych prístrojov sa budú do odvolania vykonávať výlučne na pracovisku WTW. Prístroj je potrebné poslať na adresu:
WTW, meracia a analytická technika, s.r.o.
ČSA 25
974 01 Banská Bystrica

ON-LINE:
Servis On-line zariadení u zákazníka sa bude do odvolania vykonávať len v havarijných prípadoch, po predchádzajúcej konzultácii so servisným technikom.

Kontakt: Róbert Hudec, mobil: 0907 828560, e-mail: servis@wtw.sk

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: