Digitálne IDS sondy

pH/ORP elektródyPoužiteľné v teréne aj laboratóriu
(vhodné pre laboratórne aj prenosné digitálne merače WTW):

 

IDS pH elektrody
 • SenTix® 940
 • SenTix® 940-3
 • SensoLyt® 900-P
 • SenTix® 950
 • SenTix® 980
 • SenTix® ORP 900
 • SensoLyt® ORP 900-P
 

pH elektródy sú najpoužívanejšie elektrochemické senzory. Pretože pracujú s najcitlivejšími meracími signálmi, musia sa udržovať a kalibrovať rutinne a pravidelne. Koncept IDS senzorov sa tu prejavuje veľmi efektívne.
Digitálny prenos dát bez interferencií umožňuje užívateľovi použiť aj dlhé káble a umožní naviac prenos dôležitých informácií, ako napr. identifikáciu elektródy a dáta o jej kalibrácií.  

SenTix® 940/940-3 950 980
pH 0.000 … 14.000
± 0.004
0.000 … 14.000
± 0.004
0.000 … 14.000
± 0.004
°C 0 … 80 °C 0 … 80 °C 0 … 100 °C

SenTix® * 900-P SensoLytt® ORP 900-P
pH 2.000 ... 12.000 ± 0.004
mV ± 1200.0 ± 0.2
°C 0 … 60 °C 0 … 60 °C

späť

 

Digitálna IDS sonda na meranie rozpusteného kyslíka

 • Robustná a vodotesná 

 • Extrémne rýchla (t99 < 60s)

 • Skosená mebrána bez vplyvu bubliniek

 • Kalibrácia sondy a výmennej mebrány
  vo výrobe

 • Mebrána z inteligentným čipom

 • Jednoduchá údržba s malými nákladmi

 

 

Vďaka malým rozmerom je sonda FDO® 925 vhodná pre meranie v laboratóriu aj v teréne. Je nezávislá na prietoku, ľahko sa čistí, chránená skosená membrána umožňuje meranie aj v nádobách s malým objemom vzorky. Meria veľmi presne koncentrácie pod 1 mg/l (rozlíšenie na tri desatinné miesta). Káble rôznych dĺžok s Kevlar®-vláknami  sú veľmi pevné a v kombinácii s ochrannými armatúrami umožňujú spoľahlivé meranie v hlbokých jazerách alebo zúriacej rieke.

Rýchla odozva a nezávislosť merania na prietoku predurčuje FDO® 925 pre použitie v teréne. Ochranné aramtúry z plastu alebo nerezovej oceli ochránia sondu pri používaní v náročných podmienkach, napríklad pri hĺbkových meraniach vo vrtoch.

Na  čistiarňach odpadových vôd sonda FDO® 925 exceluje pri BSK meraní v Karlsruhe fľašiach a rovanko aj pri kontrole on-line meracích systémov. Využitím funkcie AutoRead na prístrojoch MULTILINE® a nastavení odozvového času, dosiahneme rovnaké podmienky merania a tým aj porovnateľné výsledky meraných hodnôt koncentrácie kyslíka online sondou FDO® 700 IQ  v aktivačných nádržiach.

FDO® 925 - JEDNA SONDA PRE LABORATÓRIUM A MERANIE V TERÉNE !!!

 

 

Koncentrácia 0.00 … 20.00 mg/l (20.0 mg/l*) ±0.5 % z hodnoty
Nasýtenie 0.0 … 200.0 % (200 %) ±0.5 % z hodnoty
Parciálny tlak 0.0 … 400.0 hPa (200 mbar*) ±0.5 % z hodnoty
Teplota -5.0 … +50.0 °C ±0,2 °C

späť

 

Prenosné a laboratórne digitálne IDS vodivostné sondy

 • Osvedčená technológia
 • IDSJednoduchá manipulácia
 • Široká škála aplikácií

 

WTW desiatky rokov ponúka  robustné vodivostné meracie sondy s unikátnymi technológiami. Teraz ich dopĺňa IDS technológiou, kde sa okrem iného automaticky načítavá konštanta cely, čo úspešne odstraňuje prevádzkové chyby pri ručnom zadávaní.
K dispozícii súdva modely, ktoré pokryjú celý rozsah vodivosti:
Štvorelektródová sonda TetraCon® 925  pre vzorky so strednou a vysokou vodivosťou a dvojelektródová sonda LR 925/01 s prietokovou nádobkou pre čisté vody a vzorky s nízkou vodivosťou.

  Model TetraCon® 925 LR 925/01
  Typ 4 elektrodová, grafit 2 elektrodová, nerez
  Konduktivita 10 µS/cm … 2000 mS/cm
± 0.5 % z hodnoty
0.01 … 200 µS/cm
± 0.5 % z hodnoty
  Špec. odpor 0.5 Ohm cm ...100 kOhm cm
± 0.5 % z hodnoty
5 kOhm … 100 MOhm
± 0.5 % z hodnoty
  Salinita 0.0 … 70.0± 0.5 % z hodnoty
  TDS 0 … 1999 mg/l. 0.0 … 199.9 g/l
± 0.5 % z hodnoty
  Konštanta cely 0.475 cm-1 ± 1.5 % 0.10 cm-1 ± 2 %
  Teplota 0.0 … 100.0 °C ± 0.2 °C 0.0 … 100.0 °C ± 0.2 °C
  Materiál tela epoxy nerez
  Dĺžka tela 120 mm ± 1 mm 120 mm ± 1 mm
  Priemer sondy 15.3 mm ± 0.2 mm 12 mm ± 0.2 mm
  Dĺžka kábla 1.5 m 1.5 m

späť

 

Digitálna IDS zákalová sonda

VisoTurb 900 P - IDS zákalová sonda WTW

VisoTurb® 900-P – prenosné meranie zákalu s IDS

 • IDS technológie so zpracovaním signálu v tele sondy
 • 3 bodová kalibrácia pre celkové pokrytiemeracieho rozsahu
 • vodotesné a tlakutesné prevedenie pre terénne aplikácie

 

Nový VisoTurb® 900-P IR zákalový senzor pre aplikácie, kde je možné merať turbiditu priamo vo vzorke. Robustný a spoľahlivý senzor v nerezovom, exkluzívnom titánovom tele, vodotesný a tlaku odolný do 10 barov. Vhodné použitie v povrchových vodách, čerpadlových testoch a v online monitoringu turbidity pri rôznych aplikáciách. Spolupracuje s MultiLine® IDS prenosnými prístrojmi a môže sa pripojiť pomocou univerzálnej konektorovej hlavy káblom AS / IDS-x.

  Parameter FNU or NTU
  Teplota pracovná teplota: -5 to 50 °C 
uskladnenie:       - 20 to 80 °C
  Rozsah merania 0 až 4000 FNU
  Presnosť 0 do 999 FNU: 0,3 FNU alebo ±2 %, (podľa toho, čo je väčšie)
1000 do 4000 FNU: ± 5 % z namerané hodnoty
  Doba odozvy T63 < 2 s
  Vlnová dĺžka 860 nm ± 15 nm
  Uhol merania 90°
  Prevedenie (IP 68) 10 bar

 

 
     

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: