Elektródy

Iónovo selektívne elektródy pre elektrochemické meranie koncentrácie

 • Rada 500 - meracie elektródy (treba referenčnú elektródu)
 • Rada 800 Series kombinované elektródy

 

 

Typy elektród:

 • Čpavok (NH4 +)
 • Olovo (PB +2 )
 • Bromid (Br -)
 • Kadmium (Cd +2)
 • Vápnik (Ca +2)
 • Chlorid (Cl -)
 • Kyanid (CN -)
 • Fluorid (F-)
 • Jodid (I-)
 • Draslík (K +),
 • Meď (Cu +2)
 • Sodík (Na +)
 • Dusičnan (NO3 -)
 • Striebro (Ag +)
 • Sulfid (S -2)
WTW ponúka kompletný sortiment iónovo selektívnych elektród pre náročné aplikácie ISE. Vyberte si medzi dvoma typmi: rada 500, ktoré vyžadujú oddelenú referenčnú elektródu, alebo ich kombináciu radu elektród 800. Tieto kombinované elektródy so vstavanou referenčnou elektródou sa ľahko používajú, a zároveň ponúkajú možnosť merania v malých objemoch vzorky. A naviac majú vynikajúci pomer cena - výkon.

 

 

Typ elektródy NH4+ Pb2+ Br Cd2+ Ca2+
Rada 500 500/800 500/800 500/800 500/800
mg/l 0.02...900 0.2...20000 0.4...79000 0.01...11000 0.02...40000
mol/l 10-6...5 x 10-2 10-6...10-1 5 x 10-6...1 10-7...10-1 5 x 10-7...1

 

Typ elektródy Cl CN F I K+
Rada 500/800 500/800 500/800 500/800 500/800
mg/l 2...35000 0.2...260 0.02...sat. 0.006...127000 0.04...39000
mol/l 5 x 10-5...1 8 x 10-6...10-2 10-6...sat. 10 x 10-8...1 10-6...1

 

Typ elektródy Cu2+ Na+ NO3 Ag+ S2–
Rada 500/800 DX NA 223 500/800 500/800 500/800
mg/l 0.0006...6400 0.05...23000 0.4...62000 0.01...108000 0.003...32000
mol/l 10-8...10-1 2 x 10-6...1 7 x 10-6...1 10-7...1 10-7...1

 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: