Filtrové fotometre

Fotometre radu PhotoLab ® - rýchle meranie s vysokou presnosťou!

PhotoLab® filtrové fotometre ponúkajú laboratórnu precíznosť v kombinácii s najvyšším komfortom a najvyššou rýchlosťou merania. To je pri rutinnej prevádzke veľkým prínosom:
 

Odklopiť veko, zasunúť kyvetu, nameraná hodnota ihneď na displeji!

Rada pHotoLab®

 • AQA / IQC viacúrovňové
 • Automatické rozoznanie typu kyvety
 • Rozoznanie testu pre všetky kyvety 
  pomocou čiarového kódu

 

 

 

 

 

Rýchlosť a precíznosť spočívajú v nasadení technológie filtrov s referenčným lúčom. V spojení s kódovanými testami pre kruhové a pravouhlé kyvety ponúka táto rada prístrojov najefektívnejšie a cenovo najpriaznivejšie merania pri dodržaní najprísnejších nárokov. Vlnové dĺžky sú dané vysoko presnými filtrami, ktoré nepotrebujú žiadnu mechaniku, a tým sú prakticky tieto fotometre bezúdržbové.

 • AutoCheck pre vysokú stabilitu a presnosť
 • Automatické rozoznávanie kyviet pre všetky používané veľkosti kyviet
 • Automatické rozoznanie metódy stanovenia pre kruhové a pravouhlé kyvety pomocou čiarového kódu
 • Automatický štart merania
 • Automatické zabezpečenie kvality  - AQA / IQC
 • Veľký výber naprogramovaných metód stanovenia - od komfortných testov v kruhových kyvetách až po cenovo priaznivé reagenčné sety

späť

photoLab ® S6

Filtrový fotometer so 6 vlnovými dĺžkami pre všetky bežné rutinné stanovenie v reakčných kruhových kyvetách (16 mm) v analytike odpadových a pitných vôd.
Prístroj je jednoduchý a pohodlný na obsluhu pre všetky aplikácie:

 • Menší počet meraní
 • Používanie komfortných kyvetových testov pre rýchle výsledky meraní
 • Štandardné merania so zjednodušeným zabezpečením kvality

 

photoLab ® S12

Filtrový fotometer s 12 vlnovými dĺžkami určený pre rozsiahly rutinnú prevádzku v laboratóriách poskytujúcich služby, ale aj pre výučbu.
Vedľa kódovaných kyvetových testov je k dispozícii veľký počet cenovo priaznivých reagenčných testov pre pravouhlé kyvety. Jedinečnou je podpora čiarovým kódom aj pre tieto typy testov pre 10, 20 a 50 mm pravouhlé kyvety. Vďaka tomu je možné pokryť aj stanovenia nízkych koncentrácií analytov v pitných vodách. Okrem toho je možné naprogramovať 50 vlastných metód a vykonávať aj kinetická merania.

Prístroj je tak najefektívnejší a cenovo priaznivý pre:

 • Rutinné stanovenie s veľkým počtom vzoriek
 • Meranie najnižších koncentrácií
 • Špeciálne úlohy s vlastnými metódami
 • Vzhľadom k doplnkovým možnostiam sa odporúča pre nasadenie v laboratóriách, ktoré poskytujú analytický servis

 

  Model photoLab® S6 and S6-A photoLab® S12 and S12-A
  Diódové pole s 6 vlnovými dĺžkami 12 vlnovými dĺžkami
  Vlnové dĺžky, nm 340, 445, 525, 550, 605, 690 340, 410, 445, 500, 525, 550,
565, 605, 620, 665, 690, 820

späť

 

Stačí zmerať!

Automatické rozpoznávanie kyvety pre všetky veľkosti kyviet

Bez ohľadu akú kyvetu použijete, 10, 20 alebo 50 mm - photoLab® ich automaticky rozozná a priradí správny koncentračný rozsah pre každý kyvetový alebo reagenčný set. Pokiaľ chcete používať jednorázové plastové kyvety, uistite sa či vami zvolený typ prístroj rozozná (napr. nepriehľadné bočné panely). Pre štandardné použitie  WTW ponúka vhodné 10mm PMMA kyvety.

 

Automatické rozpoznávanie kruhových a pravouhlých kyviet pomocou čiarového kódu:

Jedinečná výhoda pre rutinné merania nielen s rýchlymi kyvetovými testami , ale aj cenovo veľmi prijateľnými reagenčnými setmi. čiarový kód je umiestnený priamo na kruhovej meracej kyvete (kyvetové testy) alebo na priloženom identifikátore (reagenčné sety). Všetky potrebné nastavenia ako je výber vlnovej dĺžky, rozsah koncentrácie, citácia, AQS - riadiace dáta sa nastavia pomocou čiarového kódu: v kombinácii s automatickými rozoznávaním kyviet platí:

Stačí zmerať!

 

Automatické spustenie merania

Po vložení kyvety sa vďaka rozoznávaniu kyviet a načítaniu podmienok merania z čiarového kódu, automaticky spustí meranie.

Automatic Quality Assurance (AQA / IQA) - automatické zabezpečenie kvality:

photoLab® poskytuje komplexnú podporu pre bezpečenie nameraných dát v rámci analytického zabezpečovania kvality (AQA), respektíve interného zabezpečovania kvality (IQA). Zaistenie analytickej kvality (AQA) - pre vlastnú kontrolu až po veľké laboratóriá.

Jednoduché spravovanie namernaých údajov: 

Pre všetky fotometre sú sú k dispozícii PC-softvérové balíky určené pre export dát z fotometra na PC / LIMS, pre ďalšie spracovanie alebo na tvorbu vlastných metódy a porovnavánie niekoľkých fotometrov.

späť

 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: