Informácie

Názov: 

Test sondy VARiON® 700 IQ na ČOV Matejovce 

Cieľom testu sondy VARiON ® Plus 700 IQ bolo zistiť možnosti efektívneho riadenia vznosu  kyslíka v aktivačných nádržiach na odbúravanie dusíka na základe merania NH4-N a NO3-N na ČOV Matejovce


Prevádzkové skúsenosti s riadením biologického odstraňovania dusíka na ČOV Veľký Meder

Ing. Ľubomír Krcho
Ing. Monika Polláková
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.


Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd Košice – Kokšov Bakša

Ing. Pavol Bielek
Ing. Martina Hudáková
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
ČOV Kokšov Bakša


Riadenie prietoku vratného kalu v aktivácii so zvýšeným

Ing. Karol Kucman, CSc.
VÚVH Bratislava


Řízení procesu čištění odpadních vod na základě měření koncentrace

Karel Hartig
Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha, ČR

Peter Krempa 
Hydroprojekt s.r.o., Robotnícká 6, 947 00 Banská Bystrica, Slovensko


Skúsenosti z prevádzky MaR na ČOV Malacky

Marián Lesanský,
člen AČE SR – ČOVSPOL a.s.


Systém skorého varovania pomocou biologického monitoringu pri výrobe

Ing. Jozef Dunaj
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.


Úvod do fotometrie 

 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: