KRASCAVE

V rámci projektu KRASCAVE - Zavedenie trvaloudržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne sme dodávali prototyp zariadenia pre  Online monitoring kvality vody  pre ochranu využívaného zdroja pitnej vody v Krásnohorskej Dlhej Lúke pred náhlym zhoršením kvality vody.

   

Viac informácii nájdete na web stránke riešiteľskej organizácie projektu - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) 

 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: