Laboratórne oximetre

Meranie koncentrácie rozpusteného kyslíka s laboratórnymi prístrojmi:

  Digitálny Analógový

 
InoLab® Multi 9310 IDS InoLab Oxi 7310 
 
Rozpustený kyslík FDO 925-x CellOx
pH/ORP  SenTix 9xx, SensoLyt 9xx
Vodivosť TetraCon 925, 
LR 925
Rutinné meranie
Rutinné merania s dokumentáciou
AQS/GLP
Vysoká presnosť
Kontrolné merania
LIMS pripojenie
Zabezpečenie kvality
Školenie
Servis
Laboratorne meranie
Prenosné meranie
Hĺbkové merania
Meranie podľa pharmacopoeia (conductivity/D.O.) —/●
PC interfejs

Súpravy pre laboratórne meranie kyslíka

Všetky laboratórne oximetre sú dodávané v súpravách pre rôzne aplikácie.


Stanovenie koncentrácie rozpusteného kyslíka ...

… s inovatívnym WTW labóratornym multimetrom inoLab® Multi 9310 IDS

 • Optimálna kvalita merania
 • Digitálne rozoznanie senzora
 • Inteligentné hodnotenie senzoru
 • Bezdrôtová komunikácia

 

     

Nový inoLab® Multi 9310 IDS sa výborne hodí pre meranie kyslíka v laboratóriu. IDS technológia umožňuje najjednoduchšou cestou optimálne meranie a efektívny dokumentáciu. Vďaka tomu, že optická sonda FDO® 925 pri meraní nesptrebúva kyslík, je necitlivá na vzduchové bubliny, oxid uhličit a etanol je vhodná nielen na meranie BSK, ale aj široku paletu aplikácia naprieč všetkými odvetviami priemyslu.

Merajte s istotou

 • S digitálnym prenosom signálu sa do prístroja prenášajú aj údaje o samotnej sonde. 
 • Ukazovateľ servisných informácií podporuje spravnu funkčnosť prístroja a sondy.
 • Bezúdržbový merací systém bez používania chemikálií,  s krytkou kalibrovanou priamo v továrni.
 • Automatická kompenzácia na tlak vzduchu zaručuje precízne a spravne výsledky merania
 Merací kanál  1 (univerzálny)
  Displej  LCD grafický, podsvietený
  CMC/QSC  Áno / Áno
  Pamäť  Manuálne: 500 dátových viet/Automatický: 5000 dátových viet
  Logger  Manuálne / časovo riadené
  Interfejs  Mini USB
  Tlačiareň (voliteľne)  Termo tlačiareň, šírka 58 mm
  Napájanie  Univerzálny napájač 100 až 240 V, 50/60 Hz, 4 x 1,5 V AA or 4 x 1.2 V  NiMH akku
 

späť

 

Spoľahlivá dokumentácia výsledkov merania rozpusteného kyslíka ...

… s  labóratornym oximetrom inoLab® pH 7310 IDS


 
 • USB rozhranie pre rýchly prenos dát
 • Výstup dát v * .csv formáte alebo na vstavanú tlačiareň Voliteľne
 • Konektor pre kyslíkovú sondu StirrOx® G sintegrovaným miešadlom   

Nový inoLab® Oxi 7310 je perfektný prístroj na meranie rozpusteného kyslíka s osvedčenými galvanickými kyslíkovými senzormi. S automatickou dokumentáciou podľa GLP / AQA podporuje spätnú nadväznosť nielen v laboratóriách životného prostredia. Na želanie tiež so vstavanou tlačiarňou.

Merajte s istotou

 • Reprodukovateľné výsledky merania s aktivovanou funkciou automatického odčitánia - AutoRead, ktorá bezepečne dohliadne na stabilitu meranej hodnoty.
 • Automatická kompenzácia na tlak vzduchu.
 • Grafický displej so zrozumiteľným menu pre pohodlnú a bezchybnú obsluhu.

Flexibilný a výkonný

 • Meria parciálny tlak, koncentráciu a nasýtenia.
 • Korekcia na salinitu.
 • Pamäť pre veľké série meraní.                   
  Všetky hodnoty ±1 digit
Koncentrácia
 
0.00 … 20.00 mg/l  ±0.5 % z hodnoty
0 … 90 mg/l ±0.5 % z hodnoty
Nasýtenie
 
0.0 … 200.0 %  ±0.5 % z hodnoty
0 … 600 % ±0.5 % z hodnoty
Parciálny tlak
 
0.0 … 200.0 mbar  ±0.5 % z hodnoty
0 ... 1250 mbar ±0.5 % z hodnoty
Teplota -5.0 … +105.0 °C ±0,1 °C

späť

 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: