Laboratórne prístroje

Presné meranie mernej vodivosti v laboratóriu

  Digital Analog Analog
  inoLab®
Multi 9310
inoLab®
Cond 7110
inoLab®
Cond 7310
 Rozpustený kyslík FDO 925
 Merná vodivosť TetraCon 925, LR925/01 WTW vodivostné sondy WTW vodivostné sondy
pH meranie SenTix®9xx
SensoLyt®9
Wireless ready
 Rutinné meranie
 Routine meranie s  dokumentáciou
 AQS/GLP
 Vysoká presnosť
 Kontrolné  meranie
 LIMS pripojenie
 Zabezpečenie kvality
 Školenie
 Servis
 Laboratórne meranie
 Meranie podľa  pharmacopoia  (vodivosť/kyslík) —/●
 PC interfejs

Sady "ready to go"

Všetky laboratórne prístroje sú dodávané aj v setoch s vybranými vodivosznými elektródami a príslušenstvom.


Stanovenie mernej vodivosi

..... s inovatívnym meračom inoLab® Multi 9310 IDS -
PRIPRAVENÝ NA BEZDRÔTOVÚ KOMUNIKÁCIU !!!


 
 • Dôsledné meranie bez kompromisov
 • Rozoznávanie digitálnych sond
 • Kompletná dokumentácia

    

S novým inoLab® Multi 9310 IDS sa meranie vodivosti v laboratóriu stáva ešte spoľahlivejším. Technológia IDS umožňuje ideálne meranie a efektívnu dokumentáciu tým najjednoduchším spôsobom. Konštanta cely a ďalšie údaje, ako je referenčná teplota a teplotná kompenzácia, výrobné číslo, nie je možné oddeliť od samotnej meranej hodnoty vodivosti a preto sú uchovávané priamo v sonde. Nesprávne meranie v dôsledku nepozornosti pri výmene sond je preto vylúčené.

 

Dôsledné meranie

 • PRIPRAVENÝ NA BEZDRÔTOVÚ KOMUNIKÁCIU !!!
 • Meranie bez chýb vďaka prednastaveným konštantám meracích sond
 • Uchovanie parametrov merania zjednodušuje prácu pri rôznych aplikáciach
 • Osvedčené, vysoko kvalitne základné sondy pokryjú všetky aplikácie

 

  Merací kanál  1 (univerzálny)
  Displej  LCD grafický, podsvietený
  CMC/QSC  Áno / Áno
  Pamäť  Manuálne: 500 dátových viet/Automatický: 5000 dátových viet
  Logger  Manuálne / časovo riadené
  Interfejs  Mini USB
  Printer (voliteľne)  Termo tlačiareň, šírka 58 mm
  Napájanie  Univerzálny napájač 100 až 240 V, 50/60 Hz, 4 x 1,5 V AA or 4 x 1.2 V  NiMH akku

späť


Spoľahlivá dokumentácia o vodivosti

..... s inovatívnym meračom inoLab® Cond 7310

 • USB interfejs pre rýchly prenos dát
 • Výstup dát vo formáte .csv alebo na
  vstavanú tlačiareň (voliteľne)
 • Napájanie zo siete alebo z batérií

 

 

 

 

 

Nový inoLab Cond 7310 je ideálny pre presné meranie so súčasnou automatickou dokumentáciou podľa požiadaviek GLP/AQA v kontrolných laboratóriach všetkých odvetví. Na požiadanie je možné dodať so vstavanou tlačiarňou.

 

 

 • Vďaka aktívnej funkcii AutoRead, ktorá kontroluje stabilitu konečenej meranej hodnoty je zabezpčená vysoka opakovateľnosť merania.

 • Symbol elektródy na displeji vás informuje o stave elekktródy

 • Graficky displej s textovým menu pre pohodlnú a bezpečnú obsluhu

    všetky hodnoty ± 1 digit
  Vodivosť  0 μS/cm … 1000 mS/cm ±0.5 % z hodnoty
  Salinita  0.0 … 70.0 (podľa IOT)
 0.00 … 20 MOhm cm
  TDS   1… 1999 mg/l, 0 až 199.9 g/l
  Teplota  -5.0 … 105.0 °C ±0.1 

späť


Presné meranie vodivosti

..... s inovatívnym meračom inoLab® Cond 7110

 • Jednoduchá a intuitívna obsluha

 • Rozsah merania až do 1000 mS/cm

 • V dodávke stojan a držiak elektródy

 

Nový Inolab® Cond 7110je určený pre bežné rutinné meranie vodivosti v laboratóriu. Má veľký, ľahko čitateľný displej s viacerými funkciami, čo uľahčujé presné a správne meranie. Umožňuje merať aj nie každodenné paremetre ako salinita, merný odpor a TDS.

 

 
    všetky hodnoty ± 1 digit
  Vodivosť  0 μS/cm … 1000 mS/cm ±0.5 % z hodnoty
  Salinita  0.0 … 70.0 (podľa IOT)
 0.00 … 20 MOhm cm
  TDS   1… 1999 mg/l, 
  Teplota  -5.0 … 105.0 °C ±0.1 °C

späť


 

 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: