Odborná cesta do Dánska

WTW  - odborná cesta do Dánska 8. - 11.6 2009f

Úspešný príbeh riadenia malých a stredných ČOV pomocou merania NH4-N a NO3-N ionselektívnymi sondami VARiONPLUS, AmmoLytPLUS a NitraLytPLUS.

Počet miest: 18
Prihlášky posiealjte do 15.4.2009 na maliniakova@wtw.sk
Cena: 460 EUR/osoba
Doprava: autobus VW Crafter

 

Prezentacie na stiahnutie:


WTW online measurement Varion in Denmark.pps
WTW online measurement Varion control.pps
WTW online measurement Vorgod rens.pps
WTW online measurement Give rens.pps
WTW online measurement Ullerup rens.pps

 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: