Odborná exkurzia BAVORSKO (SRN) 22. - 24.3.2011

 

V dňoch 22.3. až 24.3.2011 sme zorganizovali odbornú exkurziu do Bavorska. Jej predmetom bolo oboznámenie sa s riadiacim systémom AQUALOGIC®, ktorý vyvinula firma PASSAVANT  INTECH. V rámci exkurzie sme navštívili dve ČOV, v meste Kitzingen (100 000 EO) a Schwarzach (18 000 EO), na ktorých je nainštalovaný náš merací systém IQSN 2020 spolu s riadiacim systémom  AQUALOGIC®. Aj vďaka tejto kombinácii meracieho a riadiaceho systému sa podarilo na uvedených čistiarňach výrazne znížiť spotrebu elektrickej energie a zároveň zabezpečiť stabilné koncentrácie N celk a P celk na odtoku z ČOV počas celého roku aj to aj napriek sezónnym výkyvom, spôsobeným napríklad výrobou vína.


Účastníci exkurzie pred budovou firmy Passavant intech v mestečku Rimpair


Prednášky


Schéma zapojenia


Grafické zobrazenie


ČOV Schwarzach


Modul IQSN v laboratóriu pre jednoduchšiu kontrolu a kalibráciu sond.

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: