pH elektródy IDS

Použiteľné v teréne aj laboratóriu
(vhodné pre laboratórne aj prenosné digitálne merače WTW):

 

IDS pH elektrody
  • SenTix® 940
  • SenTix® 940-3
  • SensoLyt® 900-P
  • SenTix® 950
  • SenTix® 980
  • SenTix® ORP 900
  • SensoLyt® ORP 900-P
 

pH elektródy sú najpoužívanejšie elektrochemické senzory. Pretože pracujú s najcitlivejšími meracími signálmi, musia sa udržovať a kalibrovať rutinne a pravidelne. Koncept IDS senzorov sa tu prejavuje veľmi efektívne.
Digitálny prenos dát bez interferencií umožňuje užívateľovi použiť aj dlhé káble a umožní naviac prenos dôležitých informácií, ako napr. identifikáciu elektródy a dáta o jej kalibrácií.  

SenTix® 940/940-3 950 980
pH 0.000 … 14.000
± 0.004
0.000 … 14.000
± 0.004
0.000 … 14.000
± 0.004
°C 0 … 80 °C 0 … 80 °C 0 … 100 °C

SenTix® * 900-P SensoLytt® ORP 900-P
pH 2.000 ... 12.000 ± 0.004
mV ± 1200.0 ± 0.2
°C 0 … 60 °C 0 … 60 °C

Špeciálne pH IDS elektródy pre pokročilé aplikácie (Súbor PDF 6 MB).

 

 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: