Reagencie

Reagncie od A po Z: Správne činidlo pre každú aplikáciu


  • Praktické a cenovo prístupné
  • Presné
  • Zaručená kvalita vďak AQA / IQC

Pre rutinnú analýzu je k dispozícii široký výber testov . Výhody:  certifikované metódy stanovenia, automatický výber metódy podľa čiarového kódu pre všetky typy použiteľných kyviet (okrúhle aj pravouhlé). V závislosti na optickom systéme a použitej vlnovej dĺžky, tvorí fotometer a regencia zladený systém s rôznymi konkrétnymi výhodami.

Pre použitie s prenosnými fotometrami je potrebné aby činidlá a ich použitie boli čo najednoduchšie. Nízka spotreba (LED technológia) umožňuje použitie cenovo prístupných činidiel s ľahkou manipuláciou, napríklad práškové činidlá. V laboratóriu, prístroje s čiarovým kódom a maximálnou optickou citlivosťou umožňujú použitie vysoko presných činidiel s čítačkou čiarových kódov, so súčasným zabezpečenie kvality (AQA).
WTW pokračuje v rozširovaní ponuky činidiel pre rnové aplikácie. Nielen, že sú vyvíjané nové testy, ale súčasné savyvíja aj kompatibilita činidiel s rôznymi prístrojmi. Vzhľadom na rôznu konštrukciu optiky, môže mať jeden typ činidla rôzny rozsah merania v rôznych prístrojoch; napríklad LED fotometer majú zvyčajne menší rozsahy merania pre rovnaký test.

Ako merať

V prípade meranie podľa certifikovaných metód je potrebné si uvedomiť čo je najdôležitejší faktor: Výber správneho meracieho rozsahu! Stanovenie koncentrácie je presné iba v lineárnom rozsahu absorpcie (= absorbancie).
Obzvlášť pri meraní medzných hodnôt sú prípustné tolerancie väčšie a majú výrazný vplyv na výsledok! Je preto užitočné ak sa stanovenie urobí znova s "vhodnejšou" testovacou sadou !

Výber činidiel


   
Typy reagencií 
Výťah z katalógu
download PDF file
Činidlá
Výťah z katalógu
download PDF file
   
CombiCheck
Výťah z katalógu
download PDF file
 

 

 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: