Termoreaktory

Termoreaktory pre CHSK a ďalšie tepelné rozklady


  • Programy pre štandardné testy
  • Rýchly rozklad pre CHSK
  • Zabezpečenie kvality pomocou testovacieho teplotného čidla (voliteľne)

Termoreaktory sú potrebné na stanovenie CHSK, celkového dusíka a celkového fosforu. V každom WTW termoreaktore sú uložené postupy pre najdôležitejšie stanovenia spolu s teplotou a dobou trvania. Zaisťujú kompletný rozklad vzorky, pretože udržiavajú potrebnú vysokú teplotu po celú stanovenú reakčnú dobu. Pre tepelný rozklad vzoriek sú k dispozícii tri sady:
Crack Set 10 (model 14687, 100 rozkladov) Crack Set 10-C (model 14688, 25 kyviet) pre ťažké kovy, rovnako ako Crack Set 20 na stanovenie celkového dusíka (model 14963, 90 stanovení).

V pamäti termoreaktora je uložených 8 štandardných postupov tepelného rozkladu. V termoreaktoroch CR 3200 a CR4200 je okrem týchto 8 pevných štandardných programov možné naprogramovať až 8 vlastných vlastných užívateľských programov. Pre termoreaktory sa používajú 16 mm kyvety.

CR 2.200

Ideálny pre vykonávanie rutinných testov pre analýzu vody s malým množstvo vzorky, k dispozícii je 8 programov pre rozklad 12 vzoriek kyvetách pri 100°, 120°, 148° a 150 ° C (212, 248 a 298.4 ° F).

CR 3200

Navyše je môžné naprogramovať 8 vlastných teplotných rozklad pri volne nastaviteľných teplotách až do 170 ° C (338 ° F).

CR 4200

Je správna voľbou pre vykonávanie viacerých testov súčasne, ako je napríklad CHSK (148 ° C / 298,4 ° F) a celkový-N (120 ° C / 248 ° F), pretože je možné dva termobloky pre 12 kyviet regulovať samostatne . Rovnako ma pamäť pre 8 vlastných užívateľských programov s teplotou podľa výberu až do 170 ° C (338 ° F).

 

  Model CR 2200 CR 3200 CR 4200
  Počet vzoriek
  max.
1 x12 2 x 12 
rovnaký teplota
2 x 12,
aj rôzna teplota
  8 uložených
  programov
                             100 °C 30 min, 60 min 
                             120 °C  30 min, 60 min, 120 min, 
                             148 °C 120 min, 20 min, 
                             150 °C 120 min
  Užívateľské  
  programy
8 podľa výberu
25–170°C
8 podľa výberu 
25–170°C

Teplotné čidlo TFK CR

Quality Assurance Zabezpečenie kvality:
Systém zabezpečenia kvality stanovenia je veľmi dôležitý aj pre jeho  jednotlivé kroky a teda aj pre  prípravu vzorky. Termoreaktory CR 3200 a CR 4200 je možné doplniť externým teplotným čidlom TFK CR (objednávacie číslo 250 100), ktoré slúži na sledovanie teploty počas celej doby rozkladu. Toto teplotné čidlo môže sa vloží do termoreaktoru miesto kyvety a pripojený do príslušných zdierok. Po skončení prípravy vzorky - tepelného rozkladu, je možné priebeh teploty vytlačiť na tlačiarni alebo preniesť do PC:
Čo znamená, že funkcia je možné  nielen sledovať, ale aj dokumentovať.


Rýchly rozklad pre CHSK

Nové programy pre CHSK
Pre rozklad CHSK sú k dispozícii nové programy podľa rôznych medzinárodných štandardných metód . Na želanie mnohých zákazníkov je medzi štandardnými programami k dispozícii aj rýchly rozklad - 20 minút pri teplote 148 ° C (298,4 ° F). Táto doba rozkladu sa ukázala byť dostatočná pre mnoho aplikácií.

Všetky reaktory majú funkciu časovača . Akonáhle dosiahnu reakčnú teplotu, zobrazuú na displeji. 

Bezpečnostné opatrenia
Spolu s vynikajúcou bezpečnosťou majú všetky termoreaktory WTW optinnalizovaný prenos tepla medzi vykurovacím blokom a kyvetami. Bezpečnostný kryt chráni obsluhu proti striekajúcim chemikáliám napríklad v prípade rozbitia kyvety, kryt zároveň poskytuje ochranu pred kontaktom s povrchom vykurovacieho bloku.

 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: